Illustration Sekotidningen nr 4, 2015

Nu har första numret av Sekotidningen som jag medverkar i kommit ut! Det är alltid roligt att bli publicerad och extra spännande när det är i ett nytt sammanhang. Extra stolt känner jag mig eftersom Sekotidningen är en facklig tidning, då de frågorna ligger mig nära om hjärtat. Seko är facket för service och kommunikation och de organiserar bland annat tågvärdar,  brevbärare, administration inom universitet, högskolor och övriga statliga myndigheter, osv.

Artikeln behandlar en svår och viktig fråga: De timanställdas utsatta situation på arbetsmarknaden och i artikeln framförallt de som jobbar för SJ. En tillvaro som riskerar att stycka upp livet i väntan på besked om hur och när en ska jobba. Det kan också medföra både ekonomiska problem och hälso-problem som stress, sömnproblem osv.

När jag gjorde illustrationen såg jag framför mig  den kanske mest vardagliga miljön i de flestas liv, köket. Vidare såg jag framför mig hur tiden styckas upp och hur osäkerheten gör det svårt att dela upp livet mellan arbete och fritid då man som arbetstagare nästan ständigt går och väntar på besked om när eller om man ska få sina timmar. Det kan, som bland annat tas upp i artikeln, leda till att lön uteblir vissa månader och planer som man gjort går i kras som en krossad spegel.

 Läs artikeln här.

1 comment:

Adelbert Enriquez said...


You have a nice blog! I love it, I am very entertained and I learned a lot! I will follow all your posts everyday! You are a genius indeed and all of your words are meaningful, I will promote your blog to my friends and I am very sure they will also like your blog!

Hot Artz
Move Igniter
Rugged Breed
Lette's Haven