En teckning från utställningen och artikel i VF

One of the drawings from the library exhibition

Värmlands folkblad skrev en artikel om mig. Läs den här