Valget om valget- illustration for Ny Tid


"Valget om valet"
 illustration for the norwegian weekly magazine Ny Tid!
This is an illustration for a chronicle about the election in Kenya and the self censorship of the media during the election campaign.

  nytid.no

Ny Tid can also be read online, at www.buyandread.com/index.htm . Search for "Ny Tid"! :)

Det europeiske imperium - illustration for Ny Tid

"Det europeiske imperium" illustration for last weeks issue of the norwegian weekly magazine Ny Tid !

The chronicle which this is an illustration for, is written by Daniel Ergo Biesenbaum, master student in history, at the university of Oslo.

Ny Tid

Cover painting Gilbert and his new quintet - work in progress


I'm working on the cover-art for the new album by Gilbert Holmström and his new quintet. The album will be released on Moserobie Music Production. The title of the album will be "Tiden är kort". The painting is a work in progress.

Arktisk invitasjon


illustration till artikel i norska tidskriften Ny Tid.
Texten är skriven av masterstudenten i historia, Even Gulbrandsen och handlar om eventuella, framtida konflikter i Arktis och hur de kan undvikas.

  www.nytid.no/