Arktisk invitasjon


illustration till artikel i norska tidskriften Ny Tid.
Texten är skriven av masterstudenten i historia, Even Gulbrandsen och handlar om eventuella, framtida konflikter i Arktis och hur de kan undvikas.

  www.nytid.no/

No comments: