The barn


"Ladan"
tusch på papper

"The barn"
Ink och paper

No comments: