Ödetomten, detalj
tusch på papper
detalj ur teckningen "Ödetomten"
Ska försöka få en bra bild på hela teckningen så småningom
_____________________________________

ink on paper
detail from drawing "Ödetomten"
Will try to get a good picture of the artwork, soon.

No comments: