Timberman beetle / större timmerman

Timberman beetle / större timmerman
akvarell på papper 
Detta är en akvarell från ett projekt för Friluftsfrämjandet som jag arbetat med under våren-sommaren 2012. Det kommer resultera i ett antal informationstavlor som kommer sättas upp på olika platser i friluftsområdet Vassvika, utanför Arvika, Värmland.  Fler bilder finns att se här

No comments: