Min illustration i det senaste numret av Populär Astronomi


(photo: Lars Engström)

I have an illustration in the latest issue (No. 2 June 2011) of the swedish astronomy and aerospace magazine Popular Astronomy! The magazine can be subscribe to and should be available at any good newspaper/magazin shop (at least in sweden).The photo is taken at Press byrån at Malmo Train Station.

The drawing is an illustration of Niklas Hjulströms poem "Pariserhjulet"

Populär Astronomis website
earlier on this blog ___________________________________________________

Jag har med en illustration i senaste numret (nr 2 juni 2011) av den svenska astronomi och rymdfarts-tidningen Populär Astronomi! Tidningen går att prenumerera på och bör finnas i välsorterade tidningsaffärer.Foto är taget på Pressbyrån på Malmö tågstation.

Teckningen är en illustration till Niklas Hjulströms dikt "Pariserhjulet".

Populär Astronomis hemsida

No comments: