Statoil på Vik


Statoil near Vik
ink on paper
2010-2011
one of the drawings from the now ended exhibition Arvika 100 år, Jubileumsutställning på Arvika Konsthall!.I have also made some postcards with this picture!The postcards can so far be bought at Arvika Konsthall ,the reception at Ingesund Musikhögskola in Arvika, the travel agency in Arvika and at Arvika library. And of course you can buy it directly from me!

LINK: Pictures of the postcard with this drawing and two other motives

arvikakonsthall.se/arvika-100-ar-vernissage-pa-lordag-den...

Statoil på Vik
tusch på papper
2010-2011

en av teckningarna från den nu avslutade utställningen Arvika 100 år, Jubileumsutställning på Arvika Konsthall!.Jag har även gjort vykort med den här bilden. Vykorten finns än så länge att köpa på Arvika Konsthall, i receptionen på Ingesund Musikhögskola i Arvika ,turistbyrån i Arvika och på Arvika Bibliotek. Självklart går det också bra att köpa dem direkt från mig!

LÄNK: bilder på vykortet med Statoil och två andra motiv

arvikakonsthall.se/arvika-100-ar-vernissage-pa-lordag-den...

No comments: