Vykort med mina teckningar


I have printed up postcards with some of my drawings, including two that are available to see at the exhibition Arvika 100 år, Jubileumsutställning på Arvika Konsthall! The postcards can so far be bought at Arvika Konsthall ,the reception at Ingesund Musikhögskola in Arvika and the travel agency in Arvika. And of course you can buy it directly from me!


Jag har tryckt upp vykort med några av mina teckningar, bland annat två som finns att se på utställningen Arvika 100 år, Jubileumsutställning på Arvika Konsthall! Vykorten finns än så länge att köpa på Arvika Konsthall, i receptionen på Ingesund Musikhögskola i Arvika och turistbyrån i Arvika . Självklart går det också bra att köpa dem direkt från mig!

No comments: