MusikbilderMUSIKBILDER
Teckningar av Leif Engström

Ett häfte på 14 sidor. A4-format, svartvita bilder.
40 sek/st + eventuellt porto

Intresserad av att köpa eller byta till dig ett ex? Hör av dig på nepec92[at]gmail.com !

Från bokens förord:

"Innanför dessa pärmar finns ett antal teckningar som jag gjort under de senaste åren, med det gemensamma temat musik. Bilderna skildrar olika aspekter av musik, dels det konkreta utövandet av musik - musiker, instrument, och så vidare men jag har även försökt fånga känslan, själva upplevelsen av musik som jag kan höra den."...

MUSIC IMAGES
Drawings by Leif Engström

A booklet of 14 pages. A4 size, black and white images.
40 sek(Swedish kronor)/each + eventually postage
Interested in buying or switching (if you have made something, like a book or something)? Please let me know at nepec92 [at] gmail.com!

From the preface of the book:

"Within those folders are some drawings that I made over the past few years, with the common theme of music. The images depict various aspects of music, and the actual performance of music - musicians, instrument, and so on but I have also tried to capture the feeling , the actual experience of music as I can hear it ."...

No comments: