Ungdomens vårsalong

Ungdomens vårsalong, konsthallen, Arvika
24 april-3 maj
Jag har gjort affischen till utställningen, både bilden och formgivningen. Bilden är ett collage. Dessutom ska jag ställa 4 oljemålningar på utställningen.

Youths spring exhibition, konsthallen, Arvika, 24 april-3 maj
I've made the poster for the exhibition, both the picture and the design. The picture is a collage. And I'm going to exibit 4 oil-painting on the exhibition.

http://www.flickr.com/photos/leifengstrom/3432604144/